INVITAŢIE CCN – Nr. 60

Asociaţia ANCONAV Galaţi
AGIR Sucursala Galaţi
Biblioteca V.A.Urechia
 
Colocviile Constructorilor de Nave
Proiect coordonat si sponsorizat de Bureau Vertas  Romania

INVITAŢIE
CCN – Nr. 60

Vineri,  6 octombrie 2017, ora 16.00,  BVAU – Sala Eminescu, et.ă
 
SERVICII DE GARANŢIE PENTRU NAVELE NOU-CONSTRUITE
 
 
O problemă extrem de importantă, atât pentru constructorii de nave, cât si pentru clienţi, este asigurarea că nava (care a fost probata in santier,  la mal si pe mare) va funcţiona in parametrii stabiliti in contract, in condiţii reale de lucru. Defectiunile de început (infantile), pentru sisteme atât de complexe, sunt inerente si ne-funcţionarea navei poate produce pierderi uriaşe proprietarului.  De aceea este esential ca in contractul de construire a navei sa fie prevazuti termeni si conditii cu privire la perioada de garanţie si procedurile de realizare a remedierilor.
 
La CCN 60, din 6 octombrie 2017, vom prezenta câteva aspecte legate de  serviciile de garanţie, înainte de 1989 şi in prezent.
 
 
Dl Radu Motoc, inginer mecanic la Sectia Dispeceri (1968-1975) va prezenta experienta sa de inginer de garanţie pe nava Dolj, comanda 610, construita in Santierul Naval Galati si livrata in Iunie 1972.
Din informatiile primite de la dl ing. Nicolae Margarint, autorul lucrarii “Constructiile navale din România. Traditie si continuitate”, inainte de 1989, in contractele cu compania NAVROM, era prevazută, de regula, prezenţa a 1-2 ingineri de garanţie in primele 6 luni de functionare. In SNG, inginerii de garanţie erau de la Sectia Mecanica si/sau de la Sectia Electrică, in special la navele prototip; prezenţa acestora la navele de serie era decisa în functie de originea si siguranţa functionarii echipamentelor din dotarea navei, cât si de gradul de instruire si de experienţă a echipajului.
Conditiile de garanţie si modul de plată a inginerilor erau stabilite prin contract, ale carui termene includeau o clauza separată de garanţie de buna funcţionare a navei, pentru o anumita perioada de la data plecarii ei din santierul constructor.
Garanţia santierului constructor prevedea, in mod explicit, printre altele: durata acesteia (maxim un an de la data livrarii), obiectul garanţiei (corpul metalic, vopsirea, echipamentele mecanice si electrice), modul de notificare a defectelor, locul efectuarii remedierilor, solutionarea disputelor si suportarea costurilor de expertizare, volumul raspunderii constructorului, clauza de excludere a furniturii livrate de cumparator, dar si a daunelor colaterale, indirecte, stationari, pierderi de profit etc, termenii desemnarii inginerilor de garanţie la bord pe cheltuiala beneficiarului (masă, cazare, repatriere, remunerare, corespunzator statutului de sef mecanic).
La livrarea navei, santierul elibera in documentatia comerciala de livrare, un certificat de garanţie al cărui text era stabilit in contractul de construire. 
 
In partea a doua, dl ing. Valentin Popescu, cu experientă indelungată in Santierul Damen Galati, in calitate de director tehnic, va prezenta modul in care se asigură in zilele noastre serviciile de garanţie si de mentenanţă in Grupul Damen. 
In procedurile Damen , la livrarea navei, fiecarui client i se prezinta sistemul de asigurare a garanţiei si este nominalizat un inginer de garanţie, care cunoste nava in detaliu. Acesta se va ocupa de toate problemele ce apar, creaza o baza de date, analizeaza si ofera solutii pe care le prezinta clientului, in caz că acesta are nevoie de suport. Damen are un portal de garanţie on-line, care gestioneaza toate solicitarile care sunt preluate de inginerul responsabil de nava respectivă si care actioneaza corespunzator.
Un element important pentru evitarea aparitiei unor probleme tehnice in perioada de garanţie este buna instruire si familiarizare a echipajului cu nava si echipamentele sale.
Un bun sistem de garanţie si de mentenanţă este esential pentru pastrarea navei in functiune in permanenta, timpul de remediere a unor eventuale defectiuni fiind redusi la minimum. 
   
 
Vă invitam  să participati la colocviile navalistilor.
 
AGENDA INTÂLNIRII CCN 60

16,00  – Deschiderea lucrarilor  

16,15 – Inginer de garanţie pe  cargoul  Dolj. Aspecte tehnice si culturale.
             Ing. Radu Motoc 
17,00 –Grupul Damen. Proceduri de asigurare a garanţiei navelor ce părăsesc    
             şantierul constructor
               Ing. Valentin Popescu
17,30 – Discutii

18,00  – Închiderea lucrărilor
 
Materiale CCN se pot accesa pe site-ul ANCONAV, www.anconav.ro.
 
Comitetul de organizare CCN

Dr.Ing. Gelu KAHU,  – Fondator si Presedinte Onorific CCN;
Dr.Ing. Jean Sever POPOVICI, – Sponsor principal Bureau Veritas –   
                                                   Coordonator CCN;
ing. Valentin POPESCU   – Coordonator Adjunct 
Ing.Vasile LĂCĂTUȘ –  membru
Dr. ing. Roman PÎRVULESCU, membru
Ing. Mircea POSTELNICU, membru
ing. Silvia PANAITE – membru si redactor coordonator