INVITAŢIE CCN – Nr. 62

Colocviile Constructorilor de Nave
Proiect coordonat si sponsorizat de Bureau Vertas  Romania

INVITAŢIE
CCN – Nr. 62

Vineri,  8  decembrie 2017, ora 16.00,  BVAU – Sala Eminescu, et.1
 
 
 
La CCN 62  din 8 decembrie 2017, dl ing. Marian Mocanu va prezentata partea a doua a lucrarii  Masuri pentru imbunatatirea instalatiilor de propulsie in vederea respectarii cerintelor MARPOL VI, regulile 13 si 14, referitoare la limitarea emisiior si zonele de control al emisiilor – ECA (a se vedea CCN 58,  din 9 iunie 2017), intitulata:  
 Modalitati de  indeplinire a cerintelor MARPOL privind poluarea aerului prin emisii de gaze provenind de la nave.
    
Anexa VI a MARPOL a intrat in vigoare in 2005  si introduce cerinte care se refera la poluarea aerului cu substante care ar putea afecta stratul de ozon: dioxid de sulf, oxizi de azot, componente organice volatile. Mai sunt precizate si cerinte pentru sistemele de curatare a traseului de evacuare a gazelor, incineratoare, calitatea combustibililor, cerinte speciale pentru platforme de foraj marin.
 
Sarcina de a lua masuri pentru respectarea acestor reguli revine armatorilor sau operatorilor de nave, producatorilor de instalatii de propulsie si echipamente si  constructorilor de nave (proiectanti si santiere navale).
 Satisfacerea  cerintelor regulilor  13 si 14 se face prin schimbarea caracteristicilor combustibilor fosili, prin  interventia asupra  gazelor evacuate sau prin utilizarea unor sisteme de propulsie alternative  (celula pe baza de hidrogen (fuel cell), propulsia nucleara sau propulsii folosind energia solara – celule voltaice- sau energia vantulu)i.
 
Dl ing. Marian Mocanu – care a lucrat timp de 43 de ani in ICEPRONAV (coordonator colectiv, sef Atelier Masini 1, project chef engineer) si a participat direct sau a coordonat activitatea de proiectare pentru instalatii de propulsie si arhitectura Compartiment Masini, pentru nave construite in toate santierele navale romanesti, dar si straine – va detalia toate aspectele legate de solutiile tehnice utilizate in prezent  pentru respectarea acestor cerinte.
 
Vă invitam  să participati la colocviile navalistilor.
 
AGENDA INTÂLNIRII CCN 62

16,00  – Deschiderea lucrarilor  

16,15 –   Masuri pentru imbunatatirea instalatiilor de propulsie in vederea respectarii cerintelor MARPOL VI, regulile 13 si 14, referitoare la limitarea emisiior si zonele de control al emisiilor – ECA
               Partea a doua:
             Modalitati de  indeplinire a cerintelor MARPOL privind poluarea                  aerului prin   emisii de gaze provenind de la nave
             Ing. Marian Mocanu
 
17,15 – Discutii

18,00  – Închiderea lucrărilor
 
Materiale CCN se pot accesa pe site-ul ANCONAV, www.anconav.ro.
 
Comitetul de organizare CCN

Dr.Ing. Gelu KAHU,  – Fondator si Presedinte Onorific CCN;
Dr.Ing. Jean Sever POPOVICI, – Sponsor principal Bureau Veritas –   
                                                   Coordonator CCN;
ing. Valentin POPESCU   – Coordonator Adjunct 
Ing.Vasile LĂCĂTUȘ –  membru
Dr. ing. Roman PÎRVULESCU, membru
Ing. Mircea POSTELNICU, membru
ing. Silvia PANAITE – membru si redactor coordonator