CCN Nr. 100 – O SUTĂ DE COLOCVII ALE CONSTRUCTORILOR DE NAVE- CCN 100

CCN Nr. 100

Vineri, 9.06.2023, ora 12.00, Sala Eminescu, BVAU
Colocviile Constructorilor de Nave- CCN

Asociația ANCONAV
Biblioteca V.A. Urechea

FAN – Facultatea de Arhitectură Navală, UDJ Galați
AGIR Sucursala Galați, AAN – Asociația Arhitecților Navali

O SUTĂ DE COLOCVII ALE CONSTRUCTORILOR DE NAVE- CCN 100
O călătorie necesară prin istoria construcțiilor de nave din România 2011-2023

Proiectul Colocviile Constructorilor de Nave (CCN) a împlinit în februarie 2023, 12 ani
de activitate continuă, iar în data de 9 iunie se derulează colocviul cu numărul 100.
Considerăm că acest lucru reprezintă o performanță, de care putem fi mândri.
S-a dorit ca CCN-urile să asambleze în mod armonios eforturile care s-au făcut în
trecut cu energiile care acţionează în zilele noastre” afirma dr. Gelu Kahu, fondatorul
proiectului. De aceea, au fost implicate atât companiile din domeniul construcţiilor navale
cât și universitătea gălățeană UGAL, au fost invitaţi specialişti de renume din diverse
generaţii, studenţi şi tineri specialişti, pentru a realiza o profitabilă comunicare între
generaţii.
Proiectul se derulează sub egida Asociaţiei ANCONAV (până în 2013, sub coordonarea
Asociaţiei TEHNOPOL), AGIR – Sucursala Galaţi şi a Bibliotecii „V.A. Urechia” din
Galaţi și cu participarea activă a Facultății de Arhitectură Navală (FAN) din Universitatea
Dunărea de Jos Galați.
Facultatea de Arhitectură Navală (FAN) a devenit un partener major în ultimii ani. Multe
dintre colocvii se desfașoară în amfiteatrul D01, de la Facultatea de Inginerie, ceea ce
permite o mai bună participare a studenților și a cadrelor diactice din Universitate.

Colocviul va fi deschis de dr. ing. Jean Sever Popovici, coordonatorul CCN, care va spune
cateva cuvinte despre proiect și despre componența comitetului de coordonare CCN în
cei 12 ani.

Apoi, ing. Silvia Panaite va face o scurtă trecere în revistă a activităților care s-au derulat,
a specialiștilor care au participat, a publicațiilor apărute, având ca autori ingineri navaliști,
a expozițiilor și monumentelor realizate, destinate să perpetueze amintirea unor
personalități.
Reprezentanți ai entităților cu care am colaborat vor fi invitați sa aibă scurte intervenții:
ANCONAV, AGIR- Sucursala Galați, FAN, Biblioteca V.A. Urechea, reprezentanți ai
Marinei Militare.
În ultima parte a colocviului, participanții sunt invitați să intervină, cu amintiri, dar si cu
propuneri de noi teme pentru viitor.

Ing. Silvia Panaite Scurtă biografie

A absolvit în 1974 Fac. Electronică și Telecomunicați din Institutul Politehnic
București. A optat pentru a lucra în Șantierul Naval Galați, Secția Electrică-Radio, ca
inginer pentru instalarea și probarea echipamentelor de radiocomunicații și
radionavigație pe navă. A participat, împreună cu viitorul echipaj care prelua nava, la
probarea a 12 nave maritime pe Marea Negră. În perioada 1977-1997 a lucrat la
ICEPRONAV Galați, ca inginer proiectant, Atelier Electrică-Radio: instalații de
radiocomunicații, navigație, comunicării si antene. Participare cu lucrări la seminare
naționale. Între 1990 și și1996 este cadru asociat la Universitatea Dunărea de Jos
–Fac. Nave si Inginerie electrică- Catedra Electronică și Automatizări, specialitatea
Electronica navală, curs, laboratoare. Decan: prof. univ. Emil Ceangă. Între 1991 și
1999 este Membru al Comitetului Tehnic al Registrului Naval Român, secretar al
Comitetului Tehnic 143 ASRO și al Comisiei Naționale Române pentru Comisia
Electrotehnică Internațională- Comitet tehnic 80, Echipamente si sisteme de
navigație și radiocomunicații. În perioada 1997-2008 este angajată la Senatul
Romaniei- Birou senatorial, Circumscriptia 18 , Galați , șef birou senatorial , consilier.
În perioada 2008-2009 a fost director de marketing CN APDM Galați : coordonare
marketing, achiziții publice, proiecte pentru dezvoltarea companiei. Face parte din
comitetul de organizare al proiectului CCN de la înființarea acestuia, în 2011 și
este responsabilă de realizarea materialelor și a publicațiilor.
Diploma si medalia Dragomir Hurmuzescu pentru activitati deosebite in domeniul
standardizarii, in cadrul Comitetului National Român pentru Comisia Electrotehnica
Internatională.
Va invitam să participați la colocviile navaliștilor!
Alte informații despre activitățile CCN se găsesc pe site-ul www.anconav.ro.
AGENDA ÎNTÂLNIRII CCN 100
12,00 – Deschiderea colocviului, Prezentarea participanților.
Despre CCN și comitetul săul de organizare.
Dr. ing. Jean Sever Popovici
12,15 – O SUTĂ DE COLOCVII ALE CONSTRUCTORILOR de NAVE
O călăltorie necesară prin istoria construcțiilor de nave din România

Ing. Silvia Panaite
12,50 – Mesajele reprezentantilor ANCONAV, AGIR, BVAU, FAN, AAN, Marina Mlitară
13,15 – Interventii ale participantilor
13,50 – Închiderea lucrărilor.

DESPRE DESFĂȘURAREA CCN 100

Participanți: 45 participanți – ingineri proveniți din ICEPRONAV, Șantierele Navale din
Galați și Constanța, conducerea AGIR Galați, cadre universitare, reprezentanții Asociației
Arhitecților Navali și ai Marinei Militare.
Locul de desfășurare: Biblioteca V.A.Urechia, Sala Eminescu.
Colocviul a fost deschis de dr. ing. Jean Sever Popovici, coordonatorul CCN, care a citit
și mesajele transmise de directorul executiv al ANCONAVAV, dl ing. Gelu Stan și al Ligii
Navale Române, Filiala Bucuresti, contraamiral (r) dr. ing. Constantin Rusu. Aceste
mesaje pot fi citite mai jos, în acest document.

Victor Dobrea, V. Popescu, J.S.Popovici J.S.Popovici, Silvia Panaite, Nicolae Orac

V. Popescu Nicolae Orac, autorul istoriei S.N. Constanța

Ing. Valentin Popescu a prezentat o scurtă biografie a ing. Silvia Panaite, care va trece
in revistă activitățile din proiectul CCN, derulat timp de peste 12 ani.

Evenimentul a continuat cu un moment de reculegere în memoria celor care au fost
implicați în proiect și au plecat la Ceruri, începand cu dr. ing. Gelu Kahu, fondatorul
proiectului, ing. Vasile Lăcătuș și ing. Mircea Postelnicu, care au fost membri în
comitetul de organizare CCN. Dr. ing. Popovici a făcut și o scurtă prezentare a
componenței comitetului de organizare de-a lungul timpului. A fost realizat un
document Power Point cu 50 de slide-uri, care a ilustrat prezentarea făcută. Tot
evenimentul a fost imortalizat (fotografii și video) de colegul nostru, ing. Silviu
Vasilache. Pasiunea sa pentru imagine și filmări a avut drept consecință existența unei
prețioase arhive cu activitățile navaliștilor din ultimii 50 de ani.

Sala Eminescu

Prof. univ. Anca Nicolau Prof. univ. Rodica Alexandru Prof. univ. Costel Mocanu

Mesaje din partea AGIR Galați au fost aduse de dna prof. univ. Rodica Alexandru, care
a fost alături de noi de la începuturi, din echipă făcand parte la acea vreme ing. Coșovliu
și ing. Mărzac. A vorbit apoi dna prof. univ. Anca Nicolau, actualul președinte AGIR Galați
care, împreună cu prof. univ. Elisabeta Vasilescu, ne asigură un parteneriat eficient, o
excelentă colaborare. Ne-am bucurat și de mesajul prof. univ. Costel Mocanu,
președintele Asociației Arhitecților Navali, fost decan al FAN, colaborator apropiat în
proiectul CCN. Ne-am bucurat de prezența dlui ing. Nicolae Orac, fost inginer șef al SN
Constanța, care a vorbit despre cercetările sale în arhive pentru a realiza o istorie cât mai
completă a șantierului, publicată în Editura AGIR.

A urmat apoi prezentarea făcută de ing. Silvia Panaite, secretar științific și redactor CCN.
S-a utilizat materialul Power Point cuprinzând imagini începând de la primul colocviu și
până în prezent. S-au amintit temele abordate, specialiștii care au făcut prezentări, alte
activități care să pună în evidență acest domeniu de vârf al industriei din România,
construcțiile navale. S-au amintit expozițiile realizate, la Galati și la Muzeul Marinei din
Constanța, publicațiile apărute, monumentele realizate cu scopul de a păstra memoria
specialiștilor de marcă, cu rol important în dezvoltarea construcțiilor navale în Romania.

În timpul prezentării, participanții au intervenit cu comentarii și completări. De exemplu,
ing. Radu Moțoc, membru în comitetul de organizare CCN, a prezentat în cateva cuvinte

albumul realizat sub coordonarea ing. Valentin Popescu, la aniversarea a 125 de ani de
la fondarea șantierului naval din Galați.
După analiza făcută, ne bucurâm să constatăm că s-au atins toate scopurile proiectului,
stabilite inițial de dr. ing. Gelu Kahu, cel care a inițiat proiectul. A fost coordonator până
la decesul său, în 2018 și a propus componența comitetului de coordonare în 2011, care
a permis funcționarea fără sincope. Parteneriatul cu Facultatea de Arhitectură Navală din
UDJ Galați a permis dese întâlniri- foarte utile – între cadre didactice, studenți și specialiști
de top ai industriei navale.
Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în proiect – parteneri, participanți, sponsori, care
au contribuit la succesul celor o sută de colocvii.

Intocmit: ing. Silvia Panaite
Iunie 2023

MESAJE ANCONAV ȘI LIGA NAVALĂ ROMÂNĂ

ANCONAV

Mesajul domnului director executiv, ing GELU STAN
cu prilejul sărbătoririi celui de-al o sutălea colocviu

CCN 100 din 09.06.2023
Stimate Doamne, Stimați Domni,

În numele membrilor ANCONAV doresc sa vă transmit felicitările de rigoare
organizatorilor pentru realizarea acestui proiect frumos, intitulat Colocviie Constructorilor
de Nave (CCN), care iata, a împlinit deja 12 ani de activitate continuă, iar astăzi are loc
manifestarea cu numarul 100.
În toate cele 100 de întâlniri s-au depănat realizarile remarcabile din domeniu, amintiri
unice, cu personalități ale industriei navale, momente de neuitat, trăite cu ocazia
diverselor evenimente.

Am remarcat că toate aceste amintiri au purtat nostalgia anilor care au trecut si, de ce nu,
părerea de rău că acestui domeniu mult îndragit, încet ,încet i se acordă foarte putină
atenție în zilele de astăzi.
Din cele 676 de nave construite până in 1989, când România avea a șasea flotă
mondială, astazi mai sunt în exploatare numai 8 nave, iar din cele 7 platforme de foraj
marin, construite integral la Galați, mandria noastra de altă dată, doar una mai este in
funcție.
Sau, mai pe scurt spus, tot ce a fost construit cu multe sacrificii de o generatie intreagă
s-a distrus în mai putin de 30 de ani.
Prin CCN, practic au rămas numai amintirile si poate si unele frustrari, dar si entuziasmul
unei generatii care încearca să comunice cu noua generatie care, din pacate, azi devine
tot mai surdă la tot ce s-a construit in trecut.
Pe de altă parte, contextul actual al industriei navale înregistrează un puternic regres
pentru constructorii de nave din întreaga Europă, care astăzi dețin un segment de piață
în lume de cca.6,1% față de 48,8%, cât era in anul 1980.
Comenzile de nave noi au scăzut semnificativ, comparativ cu perioada pre-crizată, iar
costurile în creștere pentru energie și materiile prime, coroborate cu retehnologizarea
întârziată și migrația forței de muncă spre țări cu potențial ridicat de dezvoltare
profesională, încă afectează întreaga industrie, inclusiv pe cea din România.
Din nefericire, nici guvernul României nu a fost un susținător al acestui segment de
industrie, deși aportul nostru adus la PIB-ul țării a fost în anii de glorie de peste 6,8%.
Ca o ironie a sorții, după revoluție si până astazi, nu a dispărut nici un șantier naval,în
timp ce în toată țara au dispărut zeci de mii de firme, unele fanion ale industriei noastre
constructoare de mașini.
Și ca să închei într-un mod mai optimist, doresc sa vă asigur de disponibilitatea
ANCONAV de a susține orice solicitare a dumneavoastră cu noutati din domeniu, inclusiv
de a vă trimite regulat situația mondială a construcțiilor de nave din lume.
Pentru început, voi anexa situația la primul trimestru al anului 2023, material ce a fost
prezentat la cea de-a 90-a adunare generala, care a avut loc in luna mai la Brașov.
Vă doresc succes la CCN 100, multă sănatate și să auzim de bine.
Cu sinceritate,
Gelu Stan
N.B. Nu am putut să fiu prezent la evenimentul dvs. deoarece acesta a coincis cu o
ședinta a SEA Europe, unde ANCONAV este membru.

LIGA NAVALĂ ROMÂNĂ
Mesajul LNR cu prilejul CCN 100
Stimate Doamne și Stimați Domni,

LIGA NAVALĂ ROMÂNĂ, prin președintele Filialei LNR București , contraamiral ( r) dr
ing Constantin RUSU, vă transmite felicitări și mult succes în continuarea acestui proiect
excepțional – Colocviile Constructorilor de Nave – CCN, și mulțumiri pentru colaborarea
cu Liga Navală Romană.
În calitate de fost responsabil cu înzestrarea Marinei Militare, În perioada anilor 1980 –
1990, doresc să menționez aprecierea deosebită a Marinei Militare pentru navele militare
proiectate la ICEPRONAV Galati și construite în șantierele navale românești din
Mangalia, Constanța, Brăila, Oltenița și Drobeta Turnu Severin, în perioada anilor 1970-
1990, care s-au ridicat la nivelul performanțelor europene în domeniul militar naval. Nu
puține au fost exemplele în care reprezentanți militari din Europa, Asia și chiar NATO, au
rămas uimiți de realizările constructorilor de nave din România, pentru segmentul militar
naval maritim și fluvial.
Felicitări Constructorilor de Nave din România și success în continuare proiectului CCN.
C-amiral (r) dr. ing. Constantin RUSU,
Președinte Filiala București
Liga Navală Română
09.06 2023

NOTĂ:
AGIR, Sucursala Galați și Asociația Arhitecților Navali au prezentat mesajele lor în
cadrul colocviului, așa cum s-a menționat mai sus.

Comitetul de organizare CCN
Dr.Ing. Gelu KAHU – Fondator CCN (1930- dec. 2018)
Dr. ing. Jean Sever POPOVICI, – Coordonator CCN- Sponsor principal Bureau Veritas Romania.
Dr. ing. Roman PÎRVULESCU, membru
Ing. Valentin POPESCU – membru
Ing. Silvia PANAITE – membru si redactor coordonator
c-amiral (r) Dr. ing Constantin Rusu
Ing. Radu MOȚOC – membru

Mai multe detalii găsiți in documentele atașate:

100 CCN 06-2023 SilviaP

DESPRE CCN 100 06..23 SP