CCN Nr. 101 – LA BORDUL NAVEI DE CERCETARE REXDAN

DESPRE CCN Nr. 101 

 Luni, 16.10.2023, ora 11.00, La bordul navei REXDAN Colocviile Constructorilor de Nave- CCN 

Asociația ANCONAV 

FAN – Facultatea de Arhitectură Navală, UDJ Galați 

CCN 101 LA BORDUL NAVEI DE CERCETARE REXDAN  

Prezentarea navei, a laboratoarelor de cercetare, a proiectelor avute în  vedere și a rezultatelor așteptate. 

Proiect: Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă  a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN 

În ziua de 7 oct. 2022, la CCN 93, a fost prezentat pentru prima dată  proiectul UGAL al navei REXDAN, cea mai mare navă de cercetare de pe  apele interioare ale Uniunii Europene, cofinanțat din Fondul European  de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014- 2020. Nava era în construcție la Șantierul Naval ATG Giurgiu.  

Dr. ing. Dan Drăgan – care a supravegheat construirea navei -a prezentat  informații dspre proiectarea și construirea navei REXDAN la Șantierul  Naval Giurgiu- membru al Grupului Piriou – navă care s-a lansat la data de  20 octombrie 2022.  

Prof. univ. dr. ing. Leonard Domnișoru, expert tehnic navă de cercetare –  corp nava, a venit cu completări despre proiectarea navei și utilizarea ei. Am aflat astfel și că infrastructura de cercetare (IC) REXDAN, unică în  Europa prin componentele și capabilitățile sale, permite o investigare  complexă a mediului în aria fluviului Dunărea si zona litoralului Marii  Negre.  

In ziua de 31 august 2023, nava REXDAN a acostat în Portul Galați,  fiind așteptată cu emoții de rectorul UGAL, dl dr. ing. Puiu Georgescu,  managerul de proiect, alte cadre didactice implicate în proiect și un  numeros public. 

Pentru a cunoaște mai bine nava, modul în care va fi utilizată și ce  posibilități de cercetare oferă cele nouă laboratoare, ce corespund unor  specializări multiple, am solicitat conducerii UGAL – prof. univ. dr. ing.  Puiu-Lucian Georgescu și specialiștilor implicați în proiect, organizarea  colocviului CCN 101 la bordul navei REXDAN. Considerăm că în acest  mod, proiectul va fi mai bine cunoscut.  

Membrii Comitetului de organizare a Colocviilor Constructorilor de  Nave mulţumesc domnului Rector prof. univ. dr. Ing. Puiu-Lucian  Georgescu şi doamnei Director de proiect prof. univ. dr. ing. Cătălina  Iticescu pentru aprobarea desfasurarii colocviului in acest excelent focar al  cercetarii aplicative din Universitatea Dunarea de Jos din Galati.  

Mulțumim pentru prezentările ce vor fi făcute de prof. univ. dr. Leonard  Domnișoru, șef lucrări dr. ing. Dan Drăgan și, nu în ultimul rând, prof.  asociat dr. Sorina Păcuraru, managerul Centrului de Cercetare al Facultății  de Arhitectură Navală CCAN.  

Organizare: Întâlnirea participanților se face pe chei, în dreptul  Terminalului de pasageri, în fața Palatului Navigației, unde este acostată nava REXDAN. Intrarea grupului la bordul navei se va face in mod  organizat.  

Prezentările navei și ale proiectelor Centrului de Cercetare CCAN, se vor  face în sala de conferințe a navei. Vor fi vizitate apoi laboratoarele și  timonieria, cu scurte descrieri ale echipamentelor.  

Durata: maximum 2 ore.  

Pentru familiarizarea cu nava, vă invităm să deschideti materialele de mai  jos.  

  1. https://www.viata-libera.ro/reportaj/209848-nava-de-cercetare-rdan unica-in-europa-a-ajuns-la-galati-foto-si-video 
  2. https://www.youtube.com/watch?v=PviCHDyJXVk

DESPRE DESFĂȘURAREA CCN 101 

Participanți: 75 participanți: cadre universitare UGAL de FAN și de la alte  facultăți, specialiști implicați în Centrul de Cercetare al FAN, 30 de studenți, ingineri din domeniul construcțiilor de nave și a echipamente navale,  numeroși ziariști. 

Locul de desfășurare: Sala de conferințe a navei REXDAN, în timonerie și  în cele 9 laboratoare. 

Dr. ing. Jean Sever Popovici, coordonatorul CCN, a deschis lucrările. Apoi  decanul FAN, conf. univ. dr. ing. Gabriel Popescu a vorbit despre avantajul  pe care îl are facultatea de a dispune de facilitățile navei REXDAN, care va  

fi și un campus mobil. Au participat și prof. univ. Leonard Domnișoru și ș.l. dr. ing. Dan Drăgam care au fost implicați direct în conceperea proiectului  navei, proiectare și asistență în timpul construirii navei la ATG Giurgiu. Am  aflat că în același șantier naval este apropae gata și un ponton special  pentru navă. 

Am urmărit apoi cu mare interes prezentarea amplă a ș.l. dr. ing. Sorina  Păcuraru, managerul Centrului de Cercetare al Facultății de Arhitectură  Navală CCAN. Au fost prezentate laboratoarele de care dispune facultatea,  proiectele europene în care Centrul este implicat. Pentru activitatea din  2022 se poate consulta raportul de activitate la adresa:  

https://www.unicer.ugal.ro/images/rapoarte/2022/Raport_de_activitate_202 2__CCAN.pdf.  

Prof. univ. L. Domnișoru a făcut o scurtă prezentare a parametrilor navei:  lungime=44m, lătime=9,7m, viteză=24 km/h, deplasament= 400 tdw.  Apoi s-au viztat timoneria, laboratoarele, amenajările pentru cercetători și  echipaj. S-a specificat că va fi o navă de zi, adică cercetătorii stau pe navă  doar în timpul zilei, fiind cazați pe uscat, în zona cercetată.  S-a dialogat cu specialiștii care se ocupă de laboratoare, despre parametrii  apei, al sedimentelor al fundului apei, al malurilor, florei și faunei de pe tot 

parcursul Dunării și beneficiile pe care le au în acest fel comunitățile riverane.  

 Deschiderea lucrărilor: 

dr.ing. J.S.Popovici, dr.ing. Sorina Păcuraru, dr.ing.Gabriel Popescu 

  

 Sala de conferințe. Timoneria navei Rexdan  

Comitetul de organizare CCN  

Dr.Ing. Gelu KAHU – Fondator CCN (1930- dec. 2018)  

Dr. ing. Jean Sever POPOVICI, – Coordonator CCN- Sponsor principal Bureau Veritas Romania.  Dr. ing. Roman PÎRVULESCU, membru  

Ing. Valentin POPESCU – membru  

Ing. Silvia PANAITE – membru si redactor coordonator  

c-amiral (r) Dr. ing Constantin Rusu  

Ing. Radu MOȚOC – membru. 

Varianta in PDF al acestui articol o regasiti aici:

DESPRE CCN 101 Rexdan 0ct.23