CCN Nr. 95 – Portretul unui navalist, expert în tehnica sudării, ing. Panait Buricea

CCN Nr. 95

Vineri, 9.12 2022, ora 12.00,
Sala Eminescu – Biblioteca V.A. Urechia
Colocviile Constructorilor de Nave- CCN

Asociația ANCONAV

FAN – Facultatea de Arhitectură Navală, UDJ Galați
AAN- Asociația Arhitecților Navali, AGIR Sucursala Galați

Portretul unui navalist, expert în tehnica sudării,

ing. Panait Buricea

În industria construcțiilor de nave și offshore cerințele speciale sunt îndreptate către tehnologia de sudară aplicată structurilor navale și echipamentelor navale. Parametrii de sudare sunt foarte complecși, care trebuie să țină cont de calitatea materialului de bază, a adaosului de sudură, de mediile de protecție a arderii, dar si de specificul sarcinilor statice sau dinamice la care va fi supusă structura, cum ar fi efectele vântului, ale valurilor, a tipului de marfă transportată de navă etc. Sudorul trebuie să lucreze de multe ori în locuri strâmte, în poziții dificile și calitatea sudurii trebuie să fie conformă, deoarece este controlată exigent, cu metode de control nedistructiv. Plecând de la sudarea manuală a întregului corp, acum se utilizează cu succes sudarea automată și semi- automată, metode robotizate, tehnici speciale de asamblare și sudare a blocsecțiilor și a corpului navei, care contribuie la creșterea productivității
și calității sudurii.

La CCN 95 am avut ca invitat pe dl ing. Panait Buricea, un specialist al cărui carieră – începută în 1960 – a fost legată exclusiv de sudarea structurilor navale, timp de peste jumătate de veac. A lucrat în Șantierul Naval din Galați ca sudor, maistru, inginer, șef de Secție, până la ieșirea
la pensie, în 2000. Apoi a început o nouă perioadă activă, în mare parte din timp în Olanda, la firma Euro Ship Building și la Neptune Shipyards.

Colocviul va fi deschis de dl ing. Valentin Popescu, fost director tehnic al Șantierului Naval Damen Galați – SNG, care ne va descrie contextul în care a evoluat profesional invitatul, în cadrul acestui șantier.
Apoi, ing. Buricea ne va prezenta treptele sale profesionale, proiectele deosebite în care a fost implicat, evoluția tehnologiilor de sudare, oamenii importanți cu care a colaborat și experiența sa olandeză. Vom urmari
imagini ale navelor din portofoliul SNG si colecția invitatului.

Afișul CCN 95, realizat de Biblioteca VA Urechia, partener de proiect CCN din 2011

Ing. Panait Buricea – Scurtă biografie

S-a născut în comuna Independența la 3 ianuarie 1943. După terminarea gimnaziului, urmează școala profesională de 3 ani Al. I. Cuza din Galati (1957-1960). S-a pregătit pentru meseria de sudor construcții de nave. A stat la internatul din Casele H. Ștefan. La acea vreme se construiau blocurile P. La data de 3 iulie 1960 a fost angajat la SNG, Sectia I, Atelier Asamblat secții de volum și Sudură, ca sudor categoria a II-a (șef de Secție era ing. Angheliu). În 1968 a absolvit Liceul teoretic, secția seral, din cadrul Liceului V. Alecsandri.

Între 1969 și 1970 urmeaza la școala tehnică de maiștri. A participat, ca diriginte de șantier la construirea Secției I A din SNG. Este recomandat să urmeze studii de subingineri, pe care le-a absolvit in 1974 – Facultatea de Mecanică, Secția Nave, la Galați. A dat apoi diferențe și în 1991 a obținut titlul de inginer. Profesionalismul său a fost apreciat prin distincții; menționăm aici DIPLOMA- SNG, 80 de ani de existență, 1893-1973.

A avut funcții de maistru principal și șef atelier. In perioada tulbure dintre anii 1988 și 1991 a plecat din SNG și a lucrat la întreprinderea MAGF. Apoi s-a întors în șantier unde a lucrat până la ieșirea la pensie în 2000, având funcția de șef de Atelier. Atunci și-a înființat o firmă având ca activitate comerț și construcții navale.

Între 2002 – 2019 lucrează la firma Euro Ship Building Olanda, care era subcontractor în Șantierului Naval AKER Tulcea. In 2010 acest șantier a fost cumpărat de compania STX din Coreea de Sud, care a renunțat la subcontractorii existenți. S-au mutat apoi în Olanda (Țările de Jos), in zona Neptune Shipyards ca subcontractori pentru construcții și reparații de nave. Lucrând o perioadă și în zona Groningen a întâlnit un cetățean german de origine turcă, cu care s-a înteles bine. Acesta avea personal muncitor care lucra în șantierul naval german Mayer Werft / Papenburg , specializat în construcții de nave de croaziera. A fost angajat de acesta, pe poziția de supraveghetor linie tehnologică de debitare – premontaj, 6 ore pe zi. A lucrat aici în perioada 2019-2021. Ing. Buricea participă constant la activitățile CCN, alături de un alt specialist în sudare din SNG, prietenul sau, dl sing. Anton Buliga. Va invităm să participați la colocviile navaliștilor!

DESPRE DESFĂȘURAREA COLOCVIULUI CCN 95

Participanți: ingineri implicați în construirea, cercetarea și proiectarea de nave, din Galați și Brăila, noul vicepreședinte AGIR, Filiala Galați, conf. dr.ing. Nicușor Baroiu, reprezentantul Marinei Române, comandor (r) Constantin Asofronie și alții.
Locul de desfășurare: Biblioteca V. A. Urechia, Galați, Sala Eminescu, fostul sediu al Comisiei Europene a Dunări
Înainte de începerea lucrărilor, dl comandor C. Asofronie a oferit unor membril ai Comitetului de organizare CCN, DIPLOMA ANIVERSARĂ din partea Flotilei Fluviale
Mihail Kogălniceanu și a Asociației Cadrelor Militare AL. I. CUZA, pentru buna

colaborare care există de mulți ani. Dl Asofronie a luat cuvântul în timpul întâlnirii
apreciind calitatea lucrărilor de sudură de la navele militare construite în șantierele
românești cu ani în urmă și care, prin reparații și modernizări, sunt în funcție și azi.

Colocviul a inceput cu prezentarea făcută invitatului, ing. Panait Buricea, de către ing.
Valentin Popescu – care a lucrat aproape toată cariera în șantierul naval glălățean, ca
șef al Compartimentului de Proiectare și apoi ca director tehnic S.N. Damen. A făcut
și o scurtă prezentare a activității de sudare din șantier, atât de importantă pentru
siguranța navei. S-au proiectat imagini din secțiile de Corp și tipuri de sudură.

Apoi, ing. Panait Buricea ne-a povestit despre treptele sale profesionale, de la școala
profesională de pe lângă SNG, până la funcția de șef de lucrări, în țară și în Olanda.
A fost apreciat pentru profesionalism, inițiative de perfecționare a operatiunilor, pentru
capacitatea organizatorică. Interesante au fost informațiile despre realizarea podului
rutier de la Borcea, ale cărui tabliere au fost construite la SN Galați.
În sală a fost prezent colegul său din șantierul gălătean, sing./maistru Anton Buliga,
care a avut o traietorie de formare profesională asemănătoare.

Ing. V. Popescu a proiectat apoi cateva imagini interesante din șantierele navale
straine (olandeze, italiene, germane) pentru a ilustra diverse proceduri și soluții
aplicate aici, pentru asamblarea secțiilor de navă.
Participanții au venit cu întrebari și completari: sing. Anton Buliga, ing. Enuț Țone, ing.
D. Otrocol, ing. Gheorghiță Teacă, dr. ing. J.S. Popovici și alții. S-a amintit cazul
navelor tanc Bramax construite la SN Braila, care au avut mari necazuri din cauza
unor erori de proiectare si deficiente ale sudurii structurii. Acest subiect va fi abordat
intr-o viitoare sesiune CCN, deoarece proiectul structurii, oțelurile folosite și
procedurile de sudare sunt esențiale în realizarea unor nave fiabile, de calitate.

În ziua de 9 decembrie 2022 membrii comitetului de organizre CCN au predat
Biblioteii Județene un hard disk (unitate de memorie HDD) pe care sunt salvate
materiale VIDEO din arhiva Cineclub ARCA ICEPRONAV – 1980-1990, filme
efectuate in Laboratoarele de Hidrodinamica Navala ICEPRONAV – 1990- 2010 si
alte filme legate de istoria construcțiilor navale din România și activitatea proiectului
Colocviile Construtorilor de Nave din anul 2011. Aceasta colectie de filme de arhiva
au fost finantate si realizate din initiativa CCN, cu contributia ing Silviu Vasilache.
Continutul acestei arhive de filme HDD este prezentat in anexa si vor putea fi
accesate de orice cititor al bibliotecii judetene V A Urechia Galati.

Detalii:

Despre CCN95 Portret nav.dec.22.rev1pdf

OPIS CCN – ICE JSP

Deschidere CCN

V. Popescu, Nicușor Baroiu, Anton Buliga Panait Buricea

Red. Ing. Silvia Panaite
Dec. 2022
Comitetul de organizare CCN
Dr.Ing. Gelu KAHU – Fondator CCN (1930- dec. 2018)
Dr. ing. Jean Sever POPOVICI, – Coordonator CCN- Sponsor principal Bureau Veritas Romania.
Dr. ing. Roman PÎRVULESCU, membru

Ing. Valentin POPESCU – membru
Ing. Silvia PANAITE – membru si redactor coordonator
Ing. Radu MOȚOC – membru
c-amiral (r) Dr. ing Constantin Rusu