CCN Nr. 96 – Asimilarea în țară a rașinilor ignifuge pentru construirea bărcilor de salvare

CCN Nr. 96
Vineri, 10.02.2023, ora 15.00,
Sala Eminescu – Biblioteca V.A. Urechia Colocviile Constructorilor de Nave- CCN Asociația ANCONAV
FAN – Facultatea de Arhitectură Navală, UDJ Galați AAN- Asociația Arhitecților Navali, AGIR Sucursala Galați
Asimilarea în țară a rașinilor ignifuge pentru construirea bărcilor de salvare
Program de probe pentru asimilarea în țară a rășinilor ignifuge pentru construirea barcilor de salvare antifoc

În cadrul primului colocviu din 2023, CCN 96 din luna februarie, evocăm un moment interesant din istoria construcțiilor navale din România: proiectarea și construirea de bărci de salvare rezistente la foc pentru petroliere, platforme de foraj marin, nave de transport LNG și nave de servitute pentru zonele petroliere.

Cerintele SOLAS 1974 prevedeau, pe lâmgă multe altele, ca astfel de barci trebuie să navigheze timp de 15 minute pe apa acoperită cu petrol aprins și să asigure la bord condiții propice vieții umane.

Condiția principală pentru aceste bărci este ca învelișul corpului să fie realizat
dintr-un material rezistent la acțiunea petrolului aprins. Deoarece temperatura de la suprafața apei este de cca. 800-1000 grade C, învelișul trebuie să aibă urmatoarele calități:
– incombustibil (clasa de incombustilitate C1); – bun izolator termic;
– păstrarea calităților fizico–mecanice.
Rășina armată cu fibre de sticlă (PAFS) este șingurul material care a corespuns cerințelor de mai sus.

Pentru construirea în țară a acestui tip de bărci antifoc, prima acțiune întreprinsă a fost asmilarea rășinii. Au fost implicate diverse institute de cercetare și învățământ superior.
S-a reușit astfel așimilarea in țară a produsului RAȘINI POLIESTERICE TEREFTALICE ȘI ORTOFTALICE ignifugate cu acid HET.
Acest proiect s-a derulat în anii 80, când se conșidera că toate dispozitivele și echipamentele trebuie asimilate în țară pentru eliminarea importului.

În aceast proiect, rolul principal l-a avut ing. Mihail Cogălniceanu din
ICEPRONAV, în calitate de coordonator de proiect, care ne va prezenta la CCN 96
fiecare etapă de lucru, firmele și oamenii implicați, obstacolele care a trebuit să fie depășite. La vremea respectivă, ing. Silviu Vașilache din ICEPRONAV a realizat două filme cu probele la foc, însoțite de comentariile făcute de ing. Cogălniceanu, pe care le vom vedea in cadrul CCN 96.

Programul a avut 4 etape :

 • Producerea rășinilor poliesterice tereftalice și ortoftalice ignifugate cu acid HET. –
  CCPALV și POLICOLOR Bucuresti.
 •  Testarea în laboratoarele de încercări la foc a placilor de probă pentru determinarea clasei de incombustibilitate. –
  INSPECTORATUL GENERAL AL POMPIERILOR – București și ICEPRONAV Galați.
 •  Testarea caracteristicilor fizico-mecanice ale epruvetelor din rășina ignifugă.-
  UNIVERȘITATEA din Galați.
 •  Probe la foc pentru Model de 2,5 m. lungime și pentru Barca de 8,5 m. lungime. –
  CIN Galați, IMN Galați, ȘANTIERUL NAVAL Galați, Cooperativa BRATEȘUL Galați, IFA București, UNIVERSITATEA din Galați și ICEPRONAV Galați.

A fost un proiect amplu, complex și așteptăm să aflăm care au fost rezultatele pentru industria românească, pe termen mediu și lung.

Scurtă biografie

Ing. Mihail Cogălniceanu a absolvit în 1979 Facultatea de Mecanică, Secția Nave, specializarea Construcții Corp, Univerșitatea din Galați. După absolvire a lucrat căteva luni la NAVROM Constanța, ca ofiter mecanic III. S-a transferat la ICNUT Tulcea, ca inginer stagiar la Secția Corp și la Serviciul Cooperare. Din noiembrie 1980 lucrează la ICEPRONAV Galați, întâi ca inginer proiectant și apoi devine coordonator de proiect bărci de salvare închise și antifoc.(1982-1992). În 1992 își crează propria afacere, pe care o conduce până în 2020, când se retrage din activitate.

AGENDA ÎNTÂLNIRII CCN 96

15,00 – Deschiderea lucrărilor Dr. ing. Jean Sever Popovici
15,10 – Asimilarea în țară a rașinilor ignifuge pentru construirea bărcilor de salvare
Ing. Mihail Cogălniceanu
15,50 – Proiectare filme realizate in timpul testărilor
ing. Silviu Vasilache
16,30 – Seșiune de întrebări și răspunsuri
Va invitam să participați la colocviile navaliștilor!
Alte informații despre activitățile CCN se găsesc pe site-ul www.anconav.ro.

DESPRE DESFĂȘURAREA CCN 96

Participanți: 45 participanți, ingineri proveniți din ICEPRONAV, IMNG, Șantierele Navale din Galați și Brăila, președinta AGIR Galați, cadre universitare UGAL, reprezentantul Marinei Militare, Asociația Cadrelor Militare AL. I. CUZA.

Locul de desfășurare: Biblioteca V. A. Urechia, Galați, Sala Eminescu, fostul sediu al Comisiei Europene a Dunării.

Colocviul a fost deschis de dr. ing. Jean Popovici, coordonatorul CCN și fost director ICEPRONAV în anii 90. Apoi, ing. Mihail Cogălniceanu a început să povestească epopeea realizării materialului pentru construirea barcilor de salvare ignifuge, realizarea barcilor si testarea lor, în special la spectaculoasa probă de foc.

Pe ecran au fost prezentate imagini și apoi două filme din timpul probelor, realizate la acea vreme de ing. Silviu Vasilache, apoi digitalizate și comentate.
Pasiunea inginerului Silviu Vasilache pentru imagine (fotografie și film documentar) si imortalizarea evenimentelor din istoria construcțiilor de nave a fost cea care ne ajuta pe noi astăzi să înțelegem mai bine oamenii și vremurile de înainte de 1999. Menționăm că filmele prezentate la colocviu și completate cu imagini din timpul acestei întalniri, vor fi postate pe You Tube.
La acest document vom atașa o scurta prezentare a subiectului abordat, scrisă de ing. M/ Cogălniceanu .

Colocviul a fost un bun prilej ca oameni din diverse instituții, care au fost implicați în acest proiect acum peste 30 de ani, să se revadă si să evoce o perioadă interesantă din cariera lor.
Au fost prezenți specialiștii implicați in această cercetare de la IMN Galați – inginerii Dorin Otrocol, Vrânceanu Ion, Radu Hâncu, Aurel Petrache (fost ing sef), Nelu Chitic, Nicolae Năstase (fost ing șef conceptie) ,de la RNR Galați, ing. Florin Mihailovici, ICEPRONAV Galați, ing. Victor Crăciun, care au analizat anumite aspecte din timpul asimilării bărcilor. Ing. Victor Paul Dobre, fost șef Serviciul Tehnic din Centrala Industrială Navală, a prezentat aspecte privind finanțarea acestei acțiuni de mare complexitate.

În sală se simțea o mare emoție.
După omologarea rășinilor, până la privatizarea IMN Galați s-au construit două mărimi de bărci de salvare rezistente la foc.
Cu primele bărci de salvare antifoc s-au dotat urmatoarele nave :

 • Șantierul Naval Brăila – Tank 5 000 tdw – Barca de 44 persoane;
 • Șantierul Naval Galați – Tank 35 000 tdw – Barcă de 56 persoane;
 • Șantierul Naval Constanța – Tank 85 000 tdw – Barca de 56 persoane.

Sic transit gloria mundi!

Comitetul de organizare CCN
Dr.Ing. Gelu KAHU – Fondator CCN (1930- dec. 2018)
Dr. ing. Jean Sever POPOVICI, – Coordonator CCN- Sponsor Bureau Veritas Romania.
Dr. ing. Roman PÎRVULESCU, membru Ing. Valentin POPESCU – membru

Ing. Silvia PANAITE – membru și redactor coordonator Ing. Radu MOȚOC – membru
c-amiral (r) Dr. ing Constantin Rusu
Set foto pe site-ul Bibliotecii Judetene.
https://photos.google.com/share/AF1QipMEYcTVShv- pQdW1M1WIgVtoeVpzpZ99154Qku_7_9peOZv0zXUhquHPk6u5qHKCA?key=VWhnLWtUel J1SFBJOGwwaUdvSjJCTXVSMzI0NXVR
Foto FB, ing. Silviu Vasilache.
https://scontent.fotp7-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808- 6/330809481_1642667766235921_4731976628813432939_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1- 7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=gmgaFsZ0D9kAX85x4LV&_nc_ht=scontent.fotp7- 2.fna&oh=00_AfDhPCct2N3PnDA TooER_qjsIaHALBdyZ6cudDPsQxlM5g&oe=63EE618D
Redactat. Ing. Silvia Panaite, februarie 2023

CCN 96 10.02.2023 _BARCI_Scurta prezentare DESPRE CCN 96 BARCI_NAV_MCg_feb23_2A