CCN Nr. 97 – Îmbunătățirea fabricației produselor plate din oțeluri navale prin prelucrări metalurgice neconvenționale

OȚELURI NAVALE

Îmbunătățirea fabricației produselor plate din oțeluri navale prin

prelucrări metalurgice neconvenționale
Procesul de certificare a oțelurilor navale

La al 97-lea colocviu al constructorilor de nave vom aborda problema oțelurilor
navale din diverse perspective: cercetare, asigurarea calitatii, fabricare, utilizare.
Sunt invitțti specialiști de top in domeniu: prof. univ. dr. Elisabeta Vasilescu,
dr.ing. Viorel Panaite – inspector Bureau Veritas și ing. Liviu Bogdan, training
manager la Liberty Galați.
În construcţia navelor, o pondere importanta o reprezinta corpul rezistent al navei,
care se execută din produse laminate, table, benzi, profile şi bare, din oțeluri cu o
compozitie chimica adecvata operaţiei de sudare a elementelor structurale ale
navelor si caracteristici de rezistenta mecanice corespunzatoare solicitatilor.
Calitatea oțelului și a sudurilor asigură siguranța navei in perioada de exploatare a
navei.
Creşterea calităţii produselor realizate din oțeluri navale în vederea asigurării
unor caracteristici structurale și de proprietăți fizico-mecanice la nivelul cerințelor
specificațiilor tehnice și a standardelor de produs a impus, pe de o parte dezvoltarea
de noi mărci de oţel, iar pe de altă parte implementarea de procedee şi tehnologii
moderne de prelucrare metalurgică.
Dintre aceste prelucrări, tratamentele termice neconvenționale dar şi
tratamentele termomecanice aplicate în diferite variante tehnologice și pentru
anumite categorii de oțel, pot contribui esențial la creșterea performanțelor de
utilizare a produselor, prin modificările structurale și implicit de proproprietăți pe care
le produc.
În cadrul conferinței, doamna prof. univ. dr. Elisabeta Vasilescu va prezenta oțelurile
destinate tablei navale și caracteristicile impuse de norme, dar și sinteza

rezultatelor cercetărilor cu privire la influența prelucrărilor termice și
termomecanice, cu încălzire în intervalul intercritic, asupra caracteristicilor de
utilizare a produselor laminate plate, din oțeluri navale (tablelor navale).

În continuare, dr. ing. Viorel Panaite, inspector pentru materiale metalice și
echipamente navale & industrie în cadrul S.C. Bureau Veritas Romania, va prezenta
exemple de Cazuri neconforme în procesul de certificare a oțelurilor navale.
Ing.Liviu Bogdan, training manager la Liberty Galați și care ține seminarii la UGAL,
a fost invinvitat să intervină cu comentarii și completări, fiind implicat direct in
procesul de producție a oțelurilor navale.

Prof. univ. dr. Elisabeta Vasilescu – Scurtă biografie

Este absolventă a Facultății de Mecanică profilul Metalurgic din cadrul “Univesităţii
din Galaţi. După stagiul efectuat la Combinatul siderurgic Galați este angajată în
anul 1984 la Universitatea Galați, unde parcurge toate etapele carierei universitare:
asistent universitar (1984-1990), șef de lucrări (1990-1997), conferențiar universitar
(1997–2001) și din anul 2001 profesor universitar. În anul 1996 obține titlul de Doctor
în Stiinţe Tehnice, Specializarea Deformari Plastice și Tratamente Termice.
Activitatea didactică desfășurată la Facultatea de Inginerie, Departamentul Știința și
Ingineria Materialelor, titular la disciplina Tratamente termice si termochimice, s-a
îmbinat armonios cu activitatea de cercetare desfășurată ca membru al Centrului de
cercetare “Calitatea Materialelor si a Mediului”, Universitatea “Dunărea de Jos“ din
Galați.
Este membru al unor asociaţii profesionale precum AGIR, presedinte (2007- 2021) și
în prezent vicepresedinte al Sucursalei AGIR Galati, membru fondator al Societății
Române de Metalurgie (SRM, 2000), membru al Societății de Chimie din Romania,
al Societății de Microscopie Electronică din România (SMER).
Dr. ing. Viorel Panaite – Scurtă biografie

A absolvit în 1994 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Secţia Deformări
Plastice şi Tratamente Termice, la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iaşi.
Apoi a finalizat un Masterat în specializarea “Ingineria Suprafeţelor şi Modificarea
Structurii Aliajelor”. În 2014 a finalizat doctoratul la Universitatea “Dunarea de Jos”
– Galați, in domeniul “Ingineria Materialelor”.
Până în 2002 a lucrat la Combinatul siderurgic SIDEX Galați, având diferite funcții. Din
2003 s-a transferat la “Romportmet” S.A. Galaţi, ca şef al depozitului de laminate,

inginer în cadrul Serviciului Asigurarea Calităţii și apoi adjunct şef Secție Laminate-
Cărbune. Din 2006 și până în prezent este inspector pentru materiale metalice si

echipamente navale & industrie in cadrul S.C. “Bureau Veritas Romania” srl.

Va invitam să participați la colocviile navaliștilor!
Alte informații despre activitățile CCN se găsesc pe site-ul www.anconav.ro.

AGENDA ÎNTÂLNIRII CCN 97

12,00 – Deschiderea lucrărilor
12,10 – Îmbunătățirea fabricației produselor plate din oțeluri navale prin prelucrări metalurgice
neconvenționale
Prof.univ. dr. ing. Elisabeta Vasilescu
12,50 – Cazuri neconforme in procesul de certificare oteluri navale
Dr. ing. Viorel Panaite – inspector Bureau Veritas
13,30 – Sesiune de întrebări
13,50 – Închiderea lucrărilor.

DESPRE DESFĂȘURAREA CCN 97

Participanți: 40 participanți – cadre universitare UGAL, Facultatea de Inginerie și
FAN, echipa de inspectori Bureau Veritas, conducerea AGIR Galați, ingineri
proveniți din ICEPRONAV, MENAROM, INETOF, Șantierele Navale din Galați și
Brăila.
Locul de desfășurare: Amfiteatrul D01, Facultatea de Arhitectură Navală

Invitați: M. Neacșu, Elisabeta Vasilescu, Viorel Panaite, Valentin Popescu
Colocviul a fost deschis de dr. ing. Jean Sever Popovici, coordonatorul Proiectului
CCN, care l-a prezentat și pe invitatul de la Bureau Veritas, inspector dr. ing. Viorel
Panaite. Dna prof. univ. dr. Anca Nicolau, președinte AGIR Galați, a facut o scurtă
prezentare a carierei dnei prof. univ. Elisabeta Vasilescu, care deține acum și funcția
de vicepresedinte AGIR. Prin programul TEAMS, dl conf. univ. Gabriel Popescu,
decanul FAN, a transmis salutul său participantilor.

Prof. univ. E. Vasilescu a făcut apoi o amplă prezentare despre oțeluri navale,
despre metode de îmbunătățire a fabricației produselor plate din oțeluri navale prin
prelucrări metalurgice neconvenționale. Cele prezentate în lucrare se bazează pe
rezultatele obținute într-un proiect de cercetare. Alături de doamna professor au fost
numeroase cadre didactice de la Facultatea de Inginerie, Departamentul Ingineria
Materialelor si a Mediului (IMM). Dl Ș.l. dr. ing. Marian Neacșu a ajutat la
prezentarea documentelor video care sustineau prezentarea.
A urmat apoi prezentarea dlui inspector BV, dr. Ing. Viorel Panaite, care a abordat
tema Procesul de certificare a oțelurilor navale. Calitatea componentelor unei
nave trebuie să fie garantată. Societatea de clasificare face verificări ale calității
oțelurilor prin prelevarea de probe, care sunt analizate apoi în laborator. Modul în
care se prelevează proba este extrem de important: contează zona de unde se
prelevează și direcția epruvetei. A întâlnit cazuri necoforme și a demonstrat cât de
important este să ai un personal bine instruit.
Ing. Valentin Popescu, fost director tethnic în Șantierul Naval Damen Galați, a
intervenit cu informații pretioase, rezultate din experiența sa indelungată: cazuri
apărute la cargourile de 4.500 tdw și 7.500 tdw, la platformele de fpraj marin – în
special la oțelul pentru platforme.
Au intervenit apoi dr. ing. Ionaș, dr. ing. Petrea Ionel, sing. Anton Buliga, ing. Panait
Buricea. S- deschis si problema fabricării de oțel verde, care fi bine să fie dezbătută
într-un viitor colocviu.
Invitatii au făcut apoi o poză de grup și au continuat discuțiile pe holul Facultății de
Inginerie. Tot evenimentul a durat 3 ore, cu dezbateri intense.
Toți participanții au avut ceva de învîțat.
Mulțumim tuturor!

Imagini din timpul colocviului

Comitetul de organizare CCN
Dr.Ing. Gelu KAHU – Fondator CCN (1930- dec. 2018)
Dr. ing. Jean Sever POPOVICI, – Coordonator CCN- Sponsor principal Bureau Veritas Romania.
Dr. ing. Roman PÎRVULESCU, membru
Ing. Valentin POPESCU – membru
Ing. Silvia PANAITE – membru si redactor coordonator
Ing. Radu MOȚOC – membru
c-amiral (r) Dr. ing Constantin Rusu
Cei interesați să urmăească “LIVE ON LINE” sesiunile CCN, sunt rugati să își exprime optiunea, prin
transmiterea unui mesaj pe mail dlui dr. ing. Pirvulescu – roman.pirvulescu@gmail.com – cu adresa de mail a
persoanei interesate, pentru a fi inclusă in sistemul de videoconferintă “TEAMS” al UDJG. Modul de
accesare a sesiunii CCN – on line- va fi comunicat ulterior persoanelor interesate

Intreg articolul il regasiti aici: rev 1 Cazuri neconforme in procesul de certificare oteluri navale DESPRE CCN97
Otel Nav_03_23 EV.VP