CCN Nr. 99 – Evoluția sistemelor de automatizare navală.

De la automatizarea CM, la automatizarea totală a funcționării navei,utilizând Inteligența Artificială (AI)

La CCN 99 vom urmări istoria automatizăii navale în ultimii 55 de ani, având ca invitați
un inginer mecanic – Radu Moțoc – și un inginer electronist – Sorin Gheorghiu,
ambii având o experiență consistentă în domeniu. Proiectarea și construirea instalațiilor
de automatizare se realizează prin colaborarea specialiștilor de la atelierele Mașini, cu
automatiștii de la atelierele Electrică.
Automatizarea este o ramură a tehnicii, al cărei scop este ca mașinile și instalațiile să
lucreze automat, deci independent de o continuă și/sau directă intervenție a forței de
muncă umane.
În cursul anilor 1960, au început să apară elemente de automatizare la bordul navelor.
Prima etapă importantă a avut loc în 1969. În reglementări a fost folosită notația
Unattended Machinery Space (UMS), adică o navă în care spațiul mașinilor a fost
echipat cu automatizări, alarme și sisteme de siguranță adecvate, astfel încât să poată
fi operate periodic, nesupravegheate continuu.
Aceste cerințe au necesitat montarea mai multor sisteme: un sistem de control al
propulsiei din timonerie, un sistem de alarmă pentru mașini în cabina șefului mecanic,
un sistem de detectare a incendiilor, un sistem de detectare a nivelului din santină, o
stație de control al mașinilor, un sistem de iluminat de urgență, un pupitru de controlul
local al mașinilor. De atunci, aceste cerințe de bază au fost dezvoltate și extinse.
În anii 1970, alte două notații de clasă s-au adăugat la UMS: Stația de control
centralizat (PCC-CCS), care a definit cerințele pentru operarea spațiului de mașini de
la stația de control centralizată, de unde pot fi efectuate toate acțiunile de control,

monitorizare și reglare pentru a permite ca supravegherea continuă să fie la fel de
eficientă ca cea convențională.
A doua dezvoltare din anii 1970 a fost introducerea notației IP, sistem de propulsie
integrată. Sistemele IP sunt o combinație de automatizare a mașinilor și configurare a
acestora pentru a oferi un sistem de propulsie foarte fiabil și redundant.
Din 1985, instalarea sistemelor bazate pe computer la bordul navelor a devenit
foarte răspândită. Inițial, calculatoarele au fost instalate separat: calculator pentru
controlul mașinilor, în spațiul mașinilor, cele pentru navigație, în timonerie și cele pentru
manipularea mărfii, în camera de control al mărfii. La ora actuală, este posibil ca toate
computerele să comunice între ele printr-o rețea locală (LAN), pentru a forma un sistem
integrat de control al computerului, ICC. Introducerea automatizării avansate a
navei are un impact important asupra dimensiunii echipajului navei.
Viitorul îl reprezintă folosirea inteligenței artificiale AI și proiectarea de nave autonome,
fără echipaj la bord.
În prima parte a colocviului, ing. Radu Moțoc – care a lucrat in anii 1970 pe
nave care se construiau în SNG și apoi la ICEPRONAV – ne va face o prezentare a
instalațiilor și componentelor de automatizare din import, utilizate pe navele în
construcție atunci, în România. În anii 1980 a început un proces de asimilare în țară a
unor elemente, cum ar fi: traductori de presiune, temperatură și presiune diferențială,
regulator P.I., poziționere etc., în care ing. Moțoc a fost direct implicat. S-a înființat
atunci și grupa AMC, pe care a coordonat-o. Vom afla astfel despre procesul de
realizare în țară a elementelor, impus de guvernul de atunci, pentru eliminarea
importurilor.
În partea a doua a colocviului, ing. Sorin Gheorghiu, directorul Departamentului
Certificare Materiale și Echipamante Navale, Bureau Veritas România, cu experiență în
materiale și echipamente navale, electronică navală, automatizări și telecomunicații
navale, va vorbi despre evolutia sistemelor de automatizare utilizate la bordul navelor aflate
în exploatare în ultimele decenii. Vom afla și despre legislatia la zi în domeniu, tendințele de
dotare și modul de exploatare, monitorizare și control.

Ing. Radu Moțoc – Scurtă biografie
Este absolvent al Facultății de Mecanică din Brașov (1968).
Între 1968-1976 lucrează ca inginer mecanic de probe la Șantierul Naval din Galați. A
efectuat pentru prima dată în România probe cu combustibil greu la motorul principal de
pe nava mineralier „Petroșani” de 12.000 tdw, în anul 1970.
În 1976 se angajează ca inginer proiectant la ICEPRONAV Galați. În anul 1988
a fost cooptat în funcția de coordonator de calitate în cadrul CTC – ICEPRONAV.
Începând cu anul 1977 este numit membru în comisiile de omologare navală din partea
ICEPRONAV – Mașini I, pentru motoare principale navale lente și semi-rapide, diesel
generatoare, regulatoare de presiune și temperatură, AMC-uri, elemente pneumatice de

automatizare, presostate și termostate, valvule termoreglabile. In 1987 este numit șeful
nou-înființatei grupe AMC. A publicat artocole în reviste de specialitate.
Elaborează, în colaborare cu ing. Dascălu Dionisie, instalații navale care primesc
certificate de inventator:
Ca urmare a lipsei cronice de comenzi de proiectare și cercetare, în anul 1991, se
angajează, prin concurs, la Romtelecom Galați în funcția de șef Serviciu Logistic, de
unde iese la pensie în anul 2004. Din 2011 este membru al comitetului de organizare
CCN.

Ing. Sorin Gheorghiu – Scurtă biografie

Este absolvent al Facultății de Electronică & Telecomunicații din Institutul Politehnic
București, în 1980. În perioada 1980-1983 este angajat la SIDEX Galați, în poziția de
inginer întreținere automatizări si AMC, la grupul OLD 3 + TC.
Din 1983 și până în 1998 lucrează la ICEPRONAV:
– în primii 5 ani s-a ocupat de linii de secții plane la SNG, SNB, SNT, SNO, SNC și de
instalații de sudură de tip portal, cu mai multe capete de sudare și prindere hidraulică;
– în urăatorii ani s-a ocupat de echipamente de cercetare la Tunelul de Cavitație și
Bazinul de Rezostență Ia Înaintare (BRI), precum si de automatizarea căruciorului mare
al BRI.
Din 1998 a intrat în echipa Bureau Veritas România, având pozițiile de inspector
construcții noi de nave (instalații electrice și de automatizare), apoi inspector, auditor si,
în prezent, manager al Deparammentului de Certificare Materiale si Echipamente
Navale.
Este un specialist cu experiență în convenții internaționale pentru construcții navale
(MARPOL, SOLAS, Load Line, COLREG, LSA), Marine European Directive 96/98/EC,
precum și cu experiență în domeniul calității.

Va invitam să participați la colocviile navaliștilor!
Alte informații despre activitățile CCN se găsesc pe site-ul www.anconav.ro.
AGENDA ÎNTÂLNIRII CCN 99
12,00 – Deschiderea lucrărilor
12,10 – Evolutia automatizării in compartimentul de masini al navelor. Perioada
1970- 1990.
Ing. Radu Moțoc
12,45 – Evolutia sistemelorde automatizare utilizate la bordul navelor
Ing. Sorin Gheorghiu

13,45 – Sesiune de întrebări

DESPRE DESFĂȘURAREA CCN 99

Participanți: 50 participanți – ingineri proveniți din ICEPRONAV, Șantierele Navale din Galați și
Brăila, conducerea AGIR Galați, cadre universitare UGAL, de la diverse facultati, studenți,
reprezentantul Marinei Militare, Asociația Cadrelor Militare AL. I. CUZA. Decanul FAN, dr. ing.
Gabriel Popescu, ne-a transmis mesajul său prin TEAMS.
Locul de desfășurare: Amfiteatrul D01, Facultatea de Arhitectură Navală (FAN)
Colocviul a fost deschis de dr. ing. J.S. Popovici, coordonatorul proiectului CCN. Apoi, ing.
Silvia Panaite a prezentat scurte biografii ale celor doi specialiști. Prima lucrare a fost
prezentată de ing. Radu Moțoc, cu experiență în funcționarea și proiectarea echipamentelor
din Compartimentul Mașini, în SNG și în ICEPRONAV. Pe ecran au derulat imagini cu scheme
și echipamente.

Ing. Radu Moțoc Ing. Sorin Gheorghiu
În partea a doua a colocviului, ing. Sorin Gheorghiu de la Bureau Veritas România a
făcut o prezentare amplă a situației actuale, problemele care apar în expolatare, care
sunt tendințele. Specialiștii din sală au intervenit cu completări și comentarii, cum ar fi
inginerul proiectant din ICEPRONAV, Marian Mocanu, cu o mare experiență îm
domeniu. Ing. Jean Popovici a venit cu un exemplu interesant: s-a constatat că la nave
cu automatizare avansată, care au un echipaj de 4 oameni, au apărut probleme. Pentru
că în timpul lungului voiaj nu se întâlneau și nu puteau comunica între ei, au refuzat să
mai lucreze pe acest tip de nave. S-a vorbit și despre implicațiile pe care le poate avea
AI.

Aspecte din amfiteatrul D01

Comitetul de organizare CCN
Dr.Ing. Gelu KAHU – Fondator CCN (1930- dec. 2018)
Dr. ing. Jean Sever POPOVICI, – Coordonator CCN- Sponsor principal Bureau Veritas Romania.
Dr. ing. Roman PÎRVULESCU, membru
Ing. Valentin POPESCU – membru
Ing. Silvia PANAITE – membru si redactor coordonator
C-amiral (r) Dr. ing. Constantin RUSU – membru
Ing. Radu MOȚOC – membru
Intocmit: Silvia Panaite, mai 2023

 

Articolul integral il puteti descărca de aici:

DESPRE CCN 99 Automatiz. 04_23