INVITAŢIE CCN – Nr. 71

Asociaţia ANCONAV Galaţi

AGIR Sucursala Galaţi
Biblioteca V.A.Urechia

Facultatea de Arhitectură Navală UGAL


Colocviile Constructorilor de Nave

Proiect coordonat si sponsorizat de Bureau Vertas  Romania

INVITAŢIE
CCN – Nr. 71

 

Vineri, 7 decembrie 2018, ora 16,00, Bazinul de Carene
Facultatea de Arhitectura Navala

Evolutia industrială în zona Marii Negre-

 Perspectivă asupra centrelor regionale din zona Dunării Maritime

 

La CCN 71 vom beneficia, în prima parte a întâlnirii, de o imagine de ansamblu asupra evolutiei industriei în zona Mării Negre, focalizată pe trei țări: România (zona Dunării Maritime, studii de caz pentru Galați, Brăila și Tulcea), Grecia și Armenia. Este un proiect derulat cu ceva timp în urmă, iar rezultatul  cercetărilor  merită să fie cunoscute de cât mai multă lume. Cunoscând evoluția acestei activitatăți umane în zonă ne ajută să înțelegem  mai bine ceea ce se întâmplă în prezent și să anticipăm tendințele în viitor.

Proiectul internaţional “Industrial Evolution in the Black Sea Area (EBSA):)” a fost  finanţat de Uniunea Europeană în cadrulprogramului operaţional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013. În România, partener de proiect a fost Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, manager de proiect fiind dna prof. univ.dr. Ioana Mohor-Ivan, care a colaborat pentru studiul științific cu dl prof. univ. dr. I. Costel Mocanu, actualmente decanul Facultății de Arhitectură Navală.

Studiile de caz au urmărit să ofere un cadru conceptual comprehensibil al conceptelor istorice, economice şi de geografia muncii. S-a pus accent pe analiza fazelor succesive distincte ale apariţiei industriei, ale evoluţiei sale, ale crizei economice şi restructurării, ca şi pe legăturile acestora cu cercurile mai largi de dezvoltare ale formării socio-economice greceşti, româneşti şi armene şi ale tipului de producţie (liberal, capitalist sau socialist – de stat) predominant.  Prezentarea va fi făcută de dna Ioana Mohor-Ivan, director de proiect.

 

În partea a doua a colocviului rămânem în Bazinul Mării Negre; discutăm despre proiectele actuale de exploatare a gazelor naturale, administrate de „major oil companies ” (marile companii petroliere).

 Dl dr. ing. Jean Sever Popovici, coordonatorul proiectului CCN, va prezenta  o seamă de lucruri interesante și utile pentru înțelegerea situației de astăzi, despre    Resursele de gaze naturale offshore in apele teritoriale ale Romaniei si Bulgariei din Marea Neagra”.

Recentele foraje de prospectțune in zona apelor teritoriale ale Romaniei si Bulgariei din Marea Neagra  s-au dovedit a fi bogate, in special in gaze naturale! Zacamintele, descoperite cu câțiva ani buni in urma, inainte de criza petrolului si imediat după, au ajuns acum la momentul in care investitorii in aceste foraje doresc începerea exploatarilor, in special pentru a asigura furnizarea de gaze naturale in Europa și pentru reducerea dependenței energetice de gazul rusesc.

Aceste expoatări offshore în România, trebuie sa respecte o legislatie nouă, adaptată directiveleor europene și convențiilor internationale.

 

Ioana Mohor-Ivan este profesor univesitar in cadrul Departamentului de Engleza al Facultății de Litere, Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati, unde preda cursuri de literatura engleza si irlandeza, teatru modern si contemporan, reprezentari culturale si film.

Este licenţiată în filologie, specializarea limba şi literatura engleză – limba şi literatura rusă,  Facultatea de Învățământ Pedagogic, Universitatea Galați; a absolvit in 1992 studiile post-universitare de „Studii culturale britanice” organizate de Universitatea Warwick din Marea Britanie, iar in anul 2003 i-a fost acordat titlul in Doctor in filologie de catre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, in urma sustinerii tezei cu titlul „Reprezentări ale identității irlandeze în textul dramatic și teatrul lui Brian Friel”, realizata sub conducerea d-lui prof. univ. dr. Ştefan Avădanei.

Activitatea sa știintifica s-a materializat in elaborarea de cărţi, volume, dicționare, studii şi articole în domeniile de interes, editarea/ coordonarea de studii științifice și volume colective, participarea la conferinţe, congrese, colocvii, ateliere de lucru (inter)naţionale, dar si implicarea în proiecte de cercetare internaționale sau naționale în calitate de director de proiect

(proiect JOP Industrial Evolution in the Black Sea Area; grant ANCS pentru organizarea conferinței internaționale Identity, Alterity, Hybridity), coordonator instituțional (proiect Irish Studies in the New European Democracies), director științific (proiect FP7 Gender, Migration and Intercultural Relations in the Mediterraenean and South-East Europe), membru în echipa de cercetare (proiect FP6 Society and Lifestyles, grant MCC pentru Studii de postmodernism), de formare (proiect MEC Inovație și schimbare în educație) sau de organizare (proiect CEEX, ICEGD2007).

Va invitam sa participati la colocviile navaliștilor!

Invitatiiile, revistele si alte lucrari CCN sunt postate pe  www.anconav.ro.

 

AGENDA INTÂLNIRII CCN 71


16:00 – Deschiderea lucrarilor

16:10 –  Evolutia industrială in zona Marii Negre- Perspectivă asupra centrelor                    regionale di zona Dunării Maritime

              Prof. univ. Dr. Ioana Mohor-Ivan, Universitatea Dunarea de Jos,  Departament  Limba  Engleză   

17,00 – “Resursele de gaze naturale offshore in apele teritoriale ale  României si Bulgariei

              din Marea Neagra”

             Dr. Ing. Jean Sever Popovici

17:25 – Sesiune de  întrebări, discuții

18:00 – Inchiderea lucrărilor.

 

Comitetul de organizare CCN


Dr.Ing. Gelu KAHU,  – Fondator si Presedinte Onorific CCN;
Dr.Ing. Jean Sever POPOVICI, – Sponsor principal Bureau Veritas –   

                                                   Coordonator CCN;
ing. Valentin POPESCU   – Coordonator Adjunct 

Ing.Vasile LĂCĂTUȘ –  membru

Dr. ing. Roman PÎRVULESCU, membru
ing. Silvia PANAITE – membru si redactor coordonator