INVITAŢIE CCN – Nr. 74

INVITAŢIE
CCN – Nr. 74

Vineri, 5 aprilie 2019, ora 16,00, Sala Eminescu, Bibliotecă V.A.Urechia

Asociaţia ANCONAV Galaţi

AGIR Sucursala Galaţi
Biblioteca V.A.Urechia
Colocviile Constructorilor de Nave

Proiect coordonat si sponsorizat de Bureau Vertas  Romania

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea

Proiecte pentru dezvoltarea durabilă a Deltei Dunării

 

 

La Colocviile constructorilor de nave din 5 aprilie 2019 avem un invitat special: dl director general  al Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, dr. biolog  Marian Tudor. Vom analiza aspecte legate de Delta Dunării, cel mai nou pământ al Europei (se apreciază că a fost format in ultimii 1000 de ani)i, care are în România o suprafata de 3446 km², fiind o importantă atracție turistică, care presupune utilizarea a numeroase mijloace de transport pe apă.  

Dumnealui va vorbi despre cercetarile facute cu privire la asigurarea dezvoltarii durabile a Deltei, despre cadastrarea apelor din Romania si alte aspecte hidrologice specifice, teme de interes pentru constructorii de nave și navigatori.

Delta Dunării este brazdată de numeroase canale pe care circulă ambarcațiuni foarte diverse, a căror construire și condiții de navigatie sunt bine reglementate de Autoritatea Navală Română.

 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea, înfiinţat în anul 1970, are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului, având ca scop fundamentarea managementului în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional pentru conservarea biodiversităţii şi pentru dezvoltarea durabilă.

Activitatea de cercetare a Institutul Naţional Delta Dunării este orientată pe domenii care vizează realizarea obiectivelor de management ale celei mai mari arii protejate din România

Pe parcursul perioadei 2013 – 2018, institutul a derulat peste 23 proiecte cu finanţare internaţională şi 125 de proiecte de cercetare şi studii.

Poveşti de succes:

  • Reconstrucţia ecologică a 15.712 ha – cea mai mare zonă reconstruită ecologic din Europa
  • Modelul digital al terenurilor din Lunca Dunării şi scenarii hidrologice pentru reconstrucţie ecologică – premieră naţională
  • Actualizarea bazei de date a biodiversităţii  din ariile protejate pentru Reţeaua Natura 2000 în România
  • Cadastrul apelor din România în format digital (GIS)– premieră naţională
  • Scenarii hidrologice pentru reconstrucţie ecologică în Delta Dunării – premieră naţională
  • Utilizarea terenurilor din România prin tehnici de teledetecţie a imaginilor satelitare
  • Monografia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării – premieră naţională

 

Relevanţa activităţii institutului pentru problemele de dezvoltare ale mediului local/regional/naţional şi internaţional este susţinută de statutul Deltei Dunarii ca arie protejată şi de programele şi convenţiile internaţionale la care România a aderat.

Cercetarea ştiinţifică este o componentă prioritară a prevederilor acestor convenţii, fiind definită în programul MAB-UNESCO ca una din funcţiile principale ale Rezervaţiilor Biosferei.

 

Incepand cu data de 23.XII.2015 conducerea institutului este asigurata de dr. biol. Marian Tudor, director general, expert Reconstructie Ecologica, Habitate

Cercetător Științific gradul I, este licențiat în ecologie, în cadrul Universității “Ovidius” Constanța, Facultatea de Științele Naturii, Specializarea Ecologie – Protectia mediului, Constanța, precum și Doctor în Științe, în cadrul Universitatății “Ovidius”, Facultatea de Științele Naturii, Secţia de biologie, ecologie şi protecţia mediului, Constanța.

A participat la peste 15 cursuri de specializări organizate pe plan național și internațional. A coordonat peste 14 proiecte naționale și internaționale.

A publicat 19 articole în reviste ISI. Are un brevet de invenție.

A publicat 14 articole în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN), o carte editată și 8 capitole de carte.

Va invitam sa participati la colocviile navaliștilor!

Alte informatii despre CCN se găsesc pe site-ul www.anconav.ro.

 

AGENDA INTÂLNIRII CCN 74

16,00 – Deschiderea lucrarilor

16,15 – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării 
             Tulcea.    

           Proiecte de succes pentru dezvoltarea durabilă a Deltei Dunării

           Prezinta dr. biol. Marian Tudor, Director General

17,30 – Sesiune de  întrebari, discuții

18,00 – Inchiderea lucrărilor.

 

Comitetul de organizare CCN


Dr.Ing. Gelu KAHU  – Fondator CCN (1930- dec. 2018)
Dr.ing. Jean Sever POPOVICI, – Coordonator CCN-

                         Sponsor principal Bureau Veritas 

 Ing.Vasile LĂCĂTUȘ –  membru

Dr. ing. Roman PÎRVULESCU, membru

Ing. Valentin POPESCU   – membru

Ing. Silvia PANAITE – membru si redactor coordonator

Ing. Radu MOȚOC – membru

Silvia Panaite Mobile: +40 722 48 73 73