SCENARII ALE EVOLUȚIEI COMERȚULUI MARITIM ȘI A CONSTRUCȚIILOR DE NAVE ÎN PERIOADA 2020-2050

Coronavirus, schimbări climatice și transport maritim inteligent
Trei scenarii privind navigația maritimă pentru perioada

2020-2050,

definite de dr. Martin Stopford, președinte al Clarkson Research.

Aprilie 2020

Prelucrare: dr. ing. J. S. Popovici, februarie 2022

Prezenta lucrare reprezintă o prezentare sintetică a articolulul publicat de
dr. Martin Stopford, președinte al Institutului de prognoza Clarkson Research,
care este parte a Grupului Clarkson, lider mondial în servicii de brokeraj și servicii
integrate pentru shipping și comerț maritim internațional.
Am considerat această lucrare ca foarte interesantă pentru estimarea
viitorului construcțiilor de nave în lume, dar și la noi in țară, mai ales în această
perioadă dificilă pe care o traversam. Există în rândul tineretului temerea că
pentru construcțiile navale nu mai există șanse de dedezvoltare și de afirmare în
România, vazând probabil reducerea portofoliului de comenzi în șantierele
noastre navale, cum de altfel se întamplă în toată lumea. In plus, creșterea
prețurilor la energie, după o criză pandemică îndelungată, mai dă o lovitură
acestei industrii care este un mare consumator de energie, ca de fapt orice
industrie constructoare de mașini. Aparent, rezultă că doar industria
constructoare de nave din Asia (China, Corea de Sud, Japonia,) va reuși să
supraviețuiască în această criză.

Continuare in fisierul de mai jos:
Scenarii viitor CNavale 2020-50 .rev4 Silv