CCN 98 – Decarbonizare

TEHNOLOGII NAVALE ȘI COMBUSTIBILII VIITORULUI,

PE DRUMUL DECARBONIZARII

Transportul maritim (shipping-ul) contribuie în mod semnificativ la emisiile care
provoacă schimbările climatice; la nivel global, shipping-ul emite 3% din gazele cu efect
de seră. Organizatia Maritimă Internațională (IMO) a propus ca să reducă emisiile de
carbon provenite din transport maritim cu cel puțin 40% până în 2030 și cu 70% până în
2050, comparativ cu nivelurile din 2008 (IMO Ambition).
Următorul deceniu va fi marcat de o serie întreagă de politici și reglementări orientate
către obiectivul decarbonizării în shipping, care vor stimula pe investitori, armatori și pe
constructorii de nave să identifice, să evalueze și să utilizeze tehnologii de construire și
exploatare a navelor, precum și combustibili noi, care să conducă la economii de energie
și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră GES (GHG- Greenhouse Gas) în
atmosferă.
În urmă cu doi ani – în plină pandemie Covid19 – am distribuit în comunitatea CCN
articolul “Drumul către decarbonizare în shipping-ul internațional – Combustibilii
viitorului” , recenzie a studiului sistematic efectuat anual de societatea de clasificare DNV
– Maritime Forecast to 2050 – Energy Transition Outlook 2020 – lucrare care poate fi
citită pe site-ul www.anconav.ro , secțiunea CCN – Lucrari CCN.
Lucrarea care va fi prezentată se bazează tot pe un studiu sistematic al DNV,
corespunzător anului 2022 – “Energy Transition Outlook 2022”- și pe o serie de alte
articole de specialitate din domeniul shipping-ului international, pe acest subiect.
În partea I-a a expunerii, dl dr. ing. J. S. Popovici va prezenta tehnologii navale pentru
economie energetică, care urmăresc în principal creșterea eficienței energetice la
bordul navei, respectiv reducerea consumului de carburant și, implicit, reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră – GHG.
Deoarece prin aceste metode se poate obține o reducere doar de cca. 20% a emisiilor
GHC, în partea II-a a colocviuluii, dl contraamiral dr. ing. Constantin Rusu, specialist în
motoare navale, va prezenta opțiunile de viitor pentru diferite tipuri de combustibilil
marini cu emisii reduse de CO2 sau cu poțențial de reducere cu 100% a emisiilor de
gaze cu efect de seră (GHG), țintă ”visată” de IMO în shipping, dar și de comunitatea
internațională, pentru toate sectoarele de transport, până în anul 2050.
Dr. ing. Jean Sever Popovici, Scurtă biografie
A absolvit Facultatea de Nave și Instalații de Bord în 1973 și a fost repartizat la
ICEPRONAV Galați, Atelierul Studii și Oferte. În 1979 este numit șef al Laboratorului de
Cavitație, unde a lucrat 12 ani. În perioada 1981-1989 a elaborat teza de doctorat, sub
conducerea prof. univ. Liviu Stoicescu. În 1994, îi urmează pe ing. Lucian Aburel la

conducerea ICEPRONAV, iar în 1997 i se oferă funcția de general manager la nou-
înființata FABRICĂ DE CORP SCANYARD srl Tulcea, cu capital norvegian. Din 1998 și

până la retragere, a fost director executive la SC Bureau Veritas, România. Fondatorul

CCN, dr. ing. Gelu Kahu l-a invitat să fie coordonatorul acestui proiect, sarcină pe care o
onorează și în ziua de azi, cu success.
Contraamiral de Flotilă (rtr) dr. ing. Constantin Rusu. Scurtă biografie.
Contraamiralul de flotilă (rtr.) dr. ing. Constantin Rusu a fost șeful promoției 1966 a Școlii
Militare Superioare de Marină din Constanța și a absolvit la Galați Facultatea de
Mecanică – Secția Nave și Instalații de Bord, promoția 1977. Are o carieră militară
excepțională, este autor de lucrări tehnice valoroase, având funcții înalte: coordonator
proiectare și construcții nave militare, coordonator programe de prognoză și înzestrare a
Marinei Militare cu nave, armament și tehnică de luptă, apoi comandant al Bazei Navale
Constanța. A participat, în calitate de reprezentant al Marinei Militare a României, la
ședințele Comitetului Tehnic al Tratatului de la Varșovia (1978-1989). In prezent dupa
retragere (pensionare) : – membru al Asociației „Clubul Amiralilor”; membru al Ligii Navale
Române (vicepreședinte în Consiliul Director și președintele Filialei București LNR);
membru al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din România, si
membru al comitetului de organizare CCN.
Va invitam să participați la colocviile navaliștilor!
Alte informații despre activitățile CCN se găsesc pe site-ul www.anconav.ro.

AGENDA ÎNTÂLNIRII CCN 98
12,00 – Deschiderea lucrărilor
12,10 – Partea I a Tehnologii navale pentru economie energetică
Dr. ing. Jean Sever Popovici
12,45 – Partea a II a Combustibilii marini
C-amiral de Flotilă, dr. Ing. Constantin Rusu
13,45 – Sesiune de întrebări
13,50 – Închiderea lucrărilor.

DESPRE DESFĂȘURAREA CCN 96

Participanți: 50 participanți – ingineri proveniți din ICEPRONAV, Șantierele Navale din
Galați și Brăila, conducerea AGIR Galați, cadre universitare UGAL, de la diverse
facultati, studenți, reprezentantul Marinei Militare, Asociația Cadrelor Militare AL. I.

CUZA. Decanul FAN, dr. ing. Gabriel Popescu, ne-a transmis mesajul său prin sistemul
de teleconferinta TEAMS.
Locul de desfășurare: Amfiteatrul D01, Facultatea de Arhitectură Navală (FAN)

Dr. ing. Jean Sever Popovici Contraamiral dr. ing. Constantin Rusu
Deschiderea colocviului a fost făcută de dr. ing. Roman Pîrvulescu. Ing. Silvia Panaite a
prezentat apoi activitatea profesională a celor două personalități marcante ale industriei
navale românești.
În partea întâi, dr. ing. Jean Sever Popovici a prezentat lucrarea Tehnologii navale
pentru economie energetică, cu ajutorul unui material ppx. Se urmăresc în principal
tehnologii de creșterea eficienței energetice la bordul navei, respectiv reducerea
consumului de carburant și, implicit, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră –
GHG.
In partea a doua a colocviului, contraamiral (r) dr. ing. Constantin Rusu specialist în
motoare marine, vorbind despre Combustibilii marini, a trecut în revistă combustibilii
noi, care ar putea lua locul celor fosili, cu avantajele și dezavantajele posibile. Vă
invităm să parcurgeți materialele prezentate. Ambele lucrări sunt postate pe site-ul
ANCONAV.
La final, participanții au pus întrebări și au venit cu completări. Unii se îndoiesc că va fi
posibil să se treacă la alți combustibili în perioade relativ reduse, stabilite de
administrațiile maritime. Schimbările sistemelor de propulsie de pe nave și a
capacitatilor de stocare a noilor combustibili înseamnă investiții importante din partea
armatorilor. Investitii necesare la bordul navelor estimat la 8-28 Miliarde USD/an!
Investitiile in infrastructura terestra pt combustibilii viitorului, sunt o provocare in plus,
care necesita investitii substantiale – estimat 28-90 Miliarde USD/an, iar costul
combustibililor va creste cu cca 70-100%.

Comitetul de organizare CCN
Dr.Ing. Gelu KAHU – Fondator CCN (1930- dec. 2018)
Dr. ing. Jean Sever POPOVICI, – Coordonator CCN- Sponsor principal Bureau Veritas Romania.
Dr. ing. Roman PÎRVULESCU, membru
Ing. Valentin POPESCU – membru
Ing. Silvia PANAITE – membru si redactor coordonator
c-amiral (r) Dr. ing Constantin Rusu
Ing. Radu MOȚOC – membru

Mai multe detalii gasiti aici:

CCN 98-2023 Part 2 Comb Marini rev1 DESPRE CCN Nr 98 04-23 Decarbo.rev1docx CCN 98-2023 Part 1 Tehnologiile Navelor si Combustibililor pt Decarbonizare