Comisia Europeana a Dunarii – Palatul CED

La colocviile din 8 noiembrie 2019, CCN 78, am discutat despre instituțiile care au reglementat, din 1856, libera circulatie pe fluviul Dunărea si întreținerea șenalului navigabil pentru asigurarea conditiilor de navigatie în siguranță. Aceste instituții au rezultat ca urmare a creșterii transporturilor fluviale și maritime după apariția navelor cu corp metalic si cu propulsie mecanică, care au sporit schimburile de marfuri și de pasageri.

Galațiul a fost primul sediu al Comisiei Europene a Dunăarii (1956-1938), iar Biblioteca Județeană V.A.Urechia, unde se desfășoară colocviile navaliștilor, functionează din 1968 în superbul palat al CED.

În prima parte a colocviului, dl consilier superior Marius Mitrof de la Directia de Cultură si Patrimoniu Galați a prezentat lucrarea Memoria Palatului Comisiunii Europene a Dunării .

În partea a doua, ing. Silvia Panaite a făcut o scurtă trecere in revistă a evenimentelor importante din istoria Comisiei Europene a Dunării (1856-1938, cu sediul la Galați) și a Comisiei Dunării (1948-prezent, cu sediul la Budapesta din 1954). (A se vedea textul de mai jos).

Dl prof. Iom Cioroiu a przezentat un material In memoriam ing. Anton Praisler
Invitat special a fost dl director general AFDJ Galați, ing. Dorian Dumitru, instituție care administrează în prezent Dunărea de Jos, ceea ace făcea Comisia Europeană a Dunării la începuturi. Administrația Fluvială a Dunării de Jos păstrează încă în patrimoniul său immobile care au aparținut CED.

CED_SP_CCN78+ANC

Palatul CED_1